Telewizja

 

Telewizja nadawana jest w dwóch równoległych kanałach, informacyjnym i teletekstowym.

Kanał informacyjny zbudowany jest z codziennego serwisu informacyjnego, kalendarium,

bloku reklamowego oraz dłuższych pozycji: reportaży, relacji, etiudek filmowych. Program

w tym kanale nadawany jest w 24.godzinnej pętli, której premiera odbywa się o godzinie

19:00 każdego dnia powszedniego.

 

Kanał teletekstowy składa się z plansz informacyjnych i reklamowych wyświetlanych w

godzinnej sesji zapętlonej całodobowo. Można tu znaleźć informacje z zakresu handlu i

usług, rynku budowlanego, nieruchomości, usług zdrowotnych, nauki i pracy, oprócz tego

komunikaty urzędowe oraz zbiór informacji ważnych dla klientów sieci kablowej Multimedia.

Od sierpnia 2008 kanał informacyjny udostępniony jest bezpłatnie, całodobowo w internecie.