Strona główna Newsy Rozpoczynają się zapisy do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych

Rozpoczynają się zapisy do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych

26 lutego rozpocznie się rekrutacja do świdnickich miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, w tym „zerowych” oraz klas I w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2024/2025. Obywać się będzie ona w systemie elektronicznym.

Wnioski będzie można wypełnić korzystając ze strony https://rekrutacje-swidnica.pzo.edu.pl.

Rodzice będą wypełniać wniosek w systemie elektronicznym, wskazując w nim trzy wybrane przez siebie jednostki i określając kolejność – od najbardziej do najmniej preferowanej. Następnie wypełniony i wydrukowany z systemu wniosek trzeba będzie złożyć do 8 marca do godz. 15.00 w placówce pierwszego wyboru. Opcjonalne istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie podpisem elektronicznym (profilem zaufanym). Wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja do przedszkoli

We wszystkich samorządowych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i „zerowych” obowiązuje pięć ogólnokrajowych kryteriów ustawowych.:

 • dziecko z rodziny wielodzietnej (3+) – 100 pkt;
 • dziecko z niepełnosprawnością – 100 pkt;
 • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością – 100 pkt;
 • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców – 100 pkt;
 • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej – 100 pkt.

Poza kryteriami ustawowymi, w rekrutacji obowiązują również kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej w Świdnicy:

 • dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący pracują lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 20 pkt;

 • rodzeństwo zgłaszanego dziecka korzysta już z usług danej palcówki – 15 pkt;

 • zgłaszanych będzie jednocześnie do tej samej placówki dwoje i więcej dzieci – 10 pkt;

 • dziecko korzystać będzie z usług placówki w czasie przekraczającym 8 godzin – 5 pkt.

Rekrutacja do szkół podstawowych

Do klas pierwszych szkół podstawowych obowiązują kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej w Świdnicy:

 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej – 10 pkt;

 • co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic samotnie wychowujący

pracuje w obwodzie szkoły – 7 pkt;

 • na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni dziecka, deklarujący wspieranie rodziców w zapewnieniu opieki – 4 pkt.

Wyniki rekrutacji można będzie sprawdzić w jednostkach oświatowych. Jeśli we wniosku został wpisany adres e-mail, to powiadomienie wysłane zostanie na ten adres. Natomiast jeśli wniosek został wypełniony elektronicznie – poprzez zalogowanie się do systemu. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną udostępnione 14 marca br. Do 20 marca rodzice powinni potwierdzić swoją decyzję o wyborze danej placówki pisemnie w jej siedzibie. 22 marca zostaną opublikowane ostateczne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca zostanie przeprowadzona w dniach od 25 marca do 9 kwietnia br.

Regulaminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Świdnicę na rok szkolny 2024/2025 dostępne są na stronie BiP Urzędu Miejskiego w zakładce procedury administracyjne – edukacja: http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,m,13317,rekrutacja-do-przedszkoli-i-szkol-podstawowych.html.

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy jednostek oświatowych.

Magdalena Dzwonkowska

Rzecznik Prasowy

Urzędu Miejskiego w Świdnicy

fot: archiwum red.

BRAK KOMENTARZY

Spodobało Ci się, masz swoje zdanie na ten temat? Skomentuj.Cancel reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Exit mobile version