Droga Boleścin – Krzczonów oddana do użytku!

Zakończył się II etap przebudowy drogi powiatowej na odcinku Boleścin – Krzczonów – granica powiatu. Nowa nawierzchnia i chodniki z obu stron w centrum wsi, to nie tylko lepsze warunki jazdy dla kierowców, ale przede wszystkim znacząca poprawa bezpieczeństwa pieszych – podkreślała wójt gminy Teresa Mazurek, podczas odbioru końcowego.

16 października odbył się oficjalny odbiór drugiego etapu przebudowy drogi powiatowej na odcinku Boleścin – Krzczonów – granica powiatu. Zakres przeprowadzonych prac, na odcinku 1.110 m, obejmował: frezowanie nawierzchni bitumicznej, rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej i odwodnienie, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Remont drogi przeprowadzony był w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wartość zadania opiewała na ponad 2 mln. 313 tys. zł. z czego 50% to dofinansowanie z budżetu państwa. 750 tys. zł. to wkład gminy Świdnica, 250 tys. dofinansowało miasto Świdnica a 156 tys. to wkład własny powiatu. Prace trwały od 10 kwietnia do 29 września.

Przypomnijmy, że I etap inwestycji zakończył się w październiku zeszłego roku i obejmował przebudowę prawie 2 km. odcinka drogi Boleścin-Krzczonów. Wtedy koszt inwestycji wyniósł 1 mln. 600 tys. zł. , a wkład gminy Świdnica wyniósł 477 tys. zł.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o