Gmina Strzegom walczy z azbestem!

Przypominamy o możliwości bezpłatnego usuwania wyrobów zawierających azbest.

Tak jak w latach poprzednich – w 2018 r. gmina Strzegom zamierza przystąpić do programu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, mającego na celu usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

W ramach realizacji zadania zabierane będą elementy zawierające azbest, teren zostanie oczyszczony z pyłu azbestowego, a odpady zostaną przekazane do unieszkodliwienia. Mieszkańcy gminy nie poniosą kosztów za w/w czynności. Jedynym wydatkiem po ich stronie pozostanie wykonanie np. nowego pokrycia dachu.

Deklaracje usunięcia wyrobów zawierających azbest należy składać do 26 stycznia w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu: – Wydział Obsługi Interesanta – pokój nr 15.

/UM Strzegom