Informacja o zawieszonych zajęciach w świdnickich placówkach oświatowych [na dzień 10 kwietnia]

Informacja o zawieszonych zajęciach w świdnickich placówkach oświatowych [na dzień 10 kwietnia]

STRAJK W PUBLICZNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W ŚWIDNICY

Jednostka

Liczba pracowników ogółem,

w tym nauczycieli

Liczba osób, które przystąpiły

do strajku, w tym nauczycieli

PM nr 1PRACUJE NORMALNIEPRACUJE NORMALNIE
PM nr 322, w tym 10 nauczycieli11/9 nauczycieli
PM nr 4PRACUJE NORMALNIEPRACUJE NORMALNIE
PM nr 6PRACUJE NORMALNIEPRACUJE NORMALNIE
PM nr 14PRACUJE NORMALNIEPRACUJE NORMALNIE
PM nr 1527, w tym 12 nauczycieli (w tym 5 nauczycielek nie strajkuje: 2–L4, 1–urlop zdrowotny,1 katechetka, dyrektor 7/7nauczycieli
PM nr 1634 (urlop zdrowotny (1), L4 (1), nie pracujący w tym dniu (1), w tym 20 nauczycieli (urlop zdrowotny (1)26/17 nauczycieli
SP nr 190, w tym 73 nauczycieli

(w tym 6 os. – L4,

2 os. urlop zdrowotny;

1 os. url. macierz. ,

1 os. – url. uzupełn.)

51/51 nauczycieli
SP nr 258, w tym 43 nauczycieli (2 nauczycieli i 2 pracowników obsługi-L4, 3 nauczycieli innych szkół nie ma dzisiaj lekcji41/34 nauczycieli
SP nr 4133, w tym 91 nauczycieli,

( w tym na urlopach zdrowotnych i L4- 11 osób),

71/71 nauczycieli
SP nr 6101/80 nauczycieli, w tym:

3-urlop zdrowotny, 1-urlop macierzyński, 4-L4; pozostali pracują w innych szkołach , PPP i tam strajkują

74/60 nauczycieli
SP nr 873 pracowników w tym, 59 czynnych nauczycieli 42/42 nauczycieli
SP nr 10593 w tym 71 nauczycieli

Za nieuprawnionych do strajku uważam – 2 x urlop zdrowotny, 1 urlop bezpłatny, 2 x długotrwałe L-4 ( łącznie 5 osób)

Niestrajkujących – 3 katechetki, 3 księży z pozaszkolnych punktów katechetycznych, 3 – kadra kierownicza ( 9 osób)

44/44 nauczycieli
SP nr 31546/33 nauczycieli; dzisiaj do pracy powinno przystąpić 25 nauczycieli – 3 przebywa na L4, pozostali strajkują; 5 osób nie strajkuje ( dyrektor, wicedyrektor, ksiądz i 2 Panie z obsługi)28/22 nauczycieli
Młodzieżowy Dom KulturyPRACUJE NORMALNIEPRACUJE NORMALNIE

Wg stanu na dzień 09 kwietnia 2019 r.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o