Rzecznik Praw Dziecka ostro przeciwstawia się udziałowi dzieci w polowaniach.

Rzecznik Praw Dziecka ostro przeciwstawia się udziałowi dzieci w polowaniach.Rzecznik Praw Dziecka ostro przeciwstawia się udziałowi dzieci w polowaniach.

W Senacie RP trwa walka o utrzymanie poprawek wywalczonych na komisji sejmowej, zajmującej się zmianami w Ustawie Łowieckiej. Jedną z zasadniczych poprawek, która spotkała się z energicznym sprzeciwem środowiska łowieckiego, jest zakaz uczestnictwa dzieci do lat 16 w polowaniach. Zakaz ten został wprowadzony do projektu Ustawy. Jednak lobby myśliwskie w Senacie usiłuje znieść tę poprawkę, argumentując tym, że każdy rodzic ma prawo wychowywać dzieci jak chce.

Postępowe środowiska społeczne nie wyrażają na takie stanowisko zgody, twierdząc że jest wyraźna granica wpływy rodziców na rozwój dziecka, wyznaczą ją dobro dziecka.

Otrzymaliśmy właśnie stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka, wraz z jego wystąpieniem.

Stanowisko RPD ws. udziału dzieci w polowaniach

– Ustawa wprowadzająca zakaz wykonywania polowań w obecności lub przy udziale dzieci zasługuje na pełną akceptację – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, przedkładając przewodniczącym senackich: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska swoją opinię dotyczącą uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

Przepis art. 42aa ustawy jest odpowiedzią na wielokrotnie zgłaszane postulaty dotyczące konieczności wprowadzenia ograniczeń wiekowych przy udziale w polowaniach. Już w marcu 2015 r. Rzecznik przekazał Przewodniczącemu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP petycję organizacji pozarządowych w sprawie wprowadzenia ustawowego zakazu udziału dzieci w polowaniach, którą poparł i wniósł o rozpatrzenie zawartych w niej wniosków.

Rzecznik Praw Dziecka przeciwstawia się wszelkim działaniom, które w jakikolwiek sposób propagują przemoc i mogą naruszać prawo dziecka do jego harmonijnego rozwoju. – Problematyka dotycząca udziału dzieci w polowaniach nierozerwalnie obejmuje również kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa najmłodszym – zaznacza RPD.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Przewodniczącego senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Przewodniczącego senackiej Komisji Środowiska (PDF)