Świdnickie MPK poszukuje pracowników! [OPIS OFERTY]

Świdnickie MPK poszukuje pracowników! [OPIS OFERTY]

Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy poszukuje pracowników na stanowiska: Kierowca oraz Mechanik- Kierowca. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania sie z ofertą.

OGŁOSZENIE – PRACA DLA KIEROWCÓW!

W związku z dynamicznym rozwojem firmy, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o., poszukuję kandydatów na stanowisko kierowcy autobusu na linie komunikacji miejskiej, inne regularne i komercyjne oraz przewozy szkolne.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Prawo jazdy kat. D, DE
 • Zaświadczenia o ukończonym kursie dla kierowców na przewóz osób
 • Aktualnego zaświadczenia o niekaralności
 • Aktualnego orzeczenia lekarskiego, psychologicznego i badań do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Dyspozycyjności
 • Odporności na stres
 • Wysokiej kultury osobistej

W zamian oferujemy:

 • Stabilne warunki pracy w firmie z 60-cio letnią tradycją
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie
 • Pakiet socjalny wspierający wypoczynek pracowników
 • Preferencyjne warunki korzystania z usług własnych
 • Nowe i nowoczesne autobusy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres mail: [email protected] lub Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. ul. Inżynierska 6, 58-100 Świdnica.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie procesu rekrutacji będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o. o. z siedzibą w Świdnicy (58-100) przy ul. Inżynierskiej 6, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000217735, NIP: 8842501652, REGON: 891524718.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z ochroną danych możliwy jest pod adresem email [email protected].

 • Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego:

– na żądanie Kandydata do pracy przez co rozumie się otrzymanie przez Administratora CV/listu motywacyjnego, dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie.

– w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji – w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

– jeśli w dokumentach zawarte są dane o charakterze wrażliwym, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna jest zgoda Kandydata na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, chyba że Kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celu przyszłych procesów rekrutacji, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia ich pozyskania lub do momentu cofnięcia zgody.

Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia niniejszej zgody, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO – w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Odbiorcami danych osobowych Kandydata mogą być podmioty, którym MPK „Świdnica”
Sp. z o.o. zleci przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych.

Podanie przez Kandydata danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Kandydata innego rodzaju danych osobowych jest dobrowolne.

Dane nie będą przetwarzanie w sposób automatyczny i nie będą profilowane.

 

OGŁOSZENIE – PRACA DLA MECHANIKA-KIEROWCY!

W związku z dynamicznym rozwojem firmy, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o., poszukuję kandydatów na stanowisko mechanik samochodowy – kierowca autobusu.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia kierunkowego – mechanik samochodowy
 • Doświadczenia w zawodzie mechanika
 • Gotowości do pracy w trybie zmianowym
 • Prawo jazdy kat. D, DE
 • Zaświadczenia o ukończonym kursie dla kierowców na przewóz osób
 • Aktualnego zaświadczenia o niekaralności
 • Aktualnego orzeczenia lekarskiego, psychologicznego i badań do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Dyspozycyjności
 • Odporności na stres
 • Wysokiej kultury osobistej

W zamian oferujemy:

 • Stabilne warunki pracy w firmie z 60-cio letnią tradycją
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie
 • Pakiet socjalny wspierający wypoczynek pracowników
 • Preferencyjne warunki korzystania z usług własnych
 • Nowe i nowoczesne autobusy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres mail: [email protected] lub Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. ul. Inżynierska 6, 58-100 Świdnica.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie procesu rekrutacji będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o. o. z siedzibą w Świdnicy (58-100) przy ul. Inżynierskiej 6, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000217735, NIP: 8842501652, REGON: 891524718.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z ochroną danych możliwy jest pod adresem email [email protected].

 • Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego:

– na żądanie Kandydata do pracy przez co rozumie się otrzymanie przez Administratora CV/listu motywacyjnego, dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie.

– w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji – w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

– jeśli w dokumentach zawarte są dane o charakterze wrażliwym, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna jest zgoda Kandydata na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, chyba że Kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celu przyszłych procesów rekrutacji, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia ich pozyskania lub do momentu cofnięcia zgody.

Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia niniejszej zgody, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO – w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Odbiorcami danych osobowych Kandydata mogą być podmioty, którym MPK „Świdnica”
Sp. z o.o. zleci przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych.

Podanie przez Kandydata danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Kandydata innego rodzaju danych osobowych jest dobrowolne.

Dane nie będą przetwarzanie w sposób automatyczny i nie będą profilowane.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o