18 tys. na szkolenia i doposażenie jednostki OSP w Witoszowie Dolnym

18 tys. na szkolenia i doposażenie jednostki OSP w Witoszowie Dolnym

Blisko 18 tys. złotych dotacji otrzyma Ochotnicza Straż Pożarna z Witoszowa Dolnego na realizację projektu pn. ” Podniesienie poziomu potencjału techniczno-chemicznego  jednostki OSP Witoszów.” Przyznane środku pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w ramach działania „Mały Strażak”.

Celem projektu jest podniesienie potencjału techniczno-chemicznego jednostki poprzez zakup sprzętu i specjalistycznej odzieży ochronnej pomocnej w  zapobieganiu, likwidacji i ograniczeniu skutków nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska w szczególności chemicznych, w wypadkach  i zagrożeniach spowodowanych na terenie jego działalności.

Oprócz zakupu specjalistycznego sprzętu przeprowadzone zostanie również szkolenie w zakresie postępowania w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych (na podstawie szkoleń multimedialnych). Omówione zostaną m.in. zagadnienia dot. charakterystyki oznaczeń pojazdów przewożących substancje niebezpieczne, najczęściej transportowanych substancji niebezpiecznych, ograniczenia wycieku substancji ropopochodnych, czy zasad współdziałania z jednostkami ratowniczymi PSP.

Łączna wartość projektu wyniesie 19 950 zł, w tym 17 950 stanowić będzie otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Janusz Waligóra

Rzecznik Prasowy Urzędu Gminy Świdnica

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o