Rozpoczynają się zapisy do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych

26 lutego rozpocznie się rekrutacja do świdnickich miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, w tym „zerowych” oraz klas I w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2024/2025. Obywać się będzie ona w systemie elektronicznym.

Wnioski będzie można wypełnić korzystając ze strony https://rekrutacje-swidnica.pzo.edu.pl.

Rodzice będą wypełniać wniosek w systemie elektronicznym, wskazując w nim trzy wybrane przez siebie jednostki i określając kolejność – od najbardziej do najmniej preferowanej. Następnie wypełniony i wydrukowany z systemu wniosek trzeba będzie złożyć do 8 marca do godz. 15.00 w placówce pierwszego wyboru. Opcjonalne istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie podpisem elektronicznym (profilem zaufanym). Wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja do przedszkoli

We wszystkich samorządowych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i „zerowych” obowiązuje pięć ogólnokrajowych kryteriów ustawowych.:

 • dziecko z rodziny wielodzietnej (3+) – 100 pkt;
 • dziecko z niepełnosprawnością – 100 pkt;
 • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością – 100 pkt;
 • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców – 100 pkt;
 • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej – 100 pkt.

Poza kryteriami ustawowymi, w rekrutacji obowiązują również kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej w Świdnicy:

 • dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący pracują lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 20 pkt;

 • rodzeństwo zgłaszanego dziecka korzysta już z usług danej palcówki – 15 pkt;

 • zgłaszanych będzie jednocześnie do tej samej placówki dwoje i więcej dzieci – 10 pkt;

 • dziecko korzystać będzie z usług placówki w czasie przekraczającym 8 godzin – 5 pkt.

Rekrutacja do szkół podstawowych

Do klas pierwszych szkół podstawowych obowiązują kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej w Świdnicy:

 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej – 10 pkt;

 • co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic samotnie wychowujący

pracuje w obwodzie szkoły – 7 pkt;

 • na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni dziecka, deklarujący wspieranie rodziców w zapewnieniu opieki – 4 pkt.

Wyniki rekrutacji można będzie sprawdzić w jednostkach oświatowych. Jeśli we wniosku został wpisany adres e-mail, to powiadomienie wysłane zostanie na ten adres. Natomiast jeśli wniosek został wypełniony elektronicznie – poprzez zalogowanie się do systemu. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną udostępnione 14 marca br. Do 20 marca rodzice powinni potwierdzić swoją decyzję o wyborze danej placówki pisemnie w jej siedzibie. 22 marca zostaną opublikowane ostateczne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca zostanie przeprowadzona w dniach od 25 marca do 9 kwietnia br.

Regulaminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Świdnicę na rok szkolny 2024/2025 dostępne są na stronie BiP Urzędu Miejskiego w zakładce procedury administracyjne – edukacja: http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,m,13317,rekrutacja-do-przedszkoli-i-szkol-podstawowych.html.

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy jednostek oświatowych.

Magdalena Dzwonkowska

Rzecznik Prasowy

Urzędu Miejskiego w Świdnicy

fot: archiwum red.

Spodobało Ci się, masz swoje zdanie na ten temat? Skomentuj.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.