Chcesz wstąpić do Policji? Ostatni w tym roku nabór 31 grudnia

Chcesz wstąpić do Policji? Ostatni w tym roku nabór 31 grudnia

Posiadasz polskie obywatelstwo i, masz nieposzlakowaną opinię, to służba w Policji jest dla ciebie. Wystarczy że złożysz stosowną dokumentację i pozytywnie przejdziesz procedurę rekrutacyjną. Przypominamy, że 31 grudnia na terenie województwa dolnośląskiego przyjętych do służby w Policji zostanie 166 osób. Nie ma więc na co czekać. To już ostatni nabór w tym roku.

Ostatni planowany termin przyjęcia nowych funkcjonariuszy na terenie  województwa dolnośląskiego zaplanowany został na 31 grudnia 2018 roku, wtedy przyjętych do służby  w Policji zostanie 166 osób. Pomimo wyznaczonych konkretnych dat, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu może jednak podjąć decyzję o przyjęciu kandydatów w dodatkowych terminach.

Zawód policjanta to gwarancja stabilnej służby, możliwość awansu i rozwoju zawodowego a także możliwość wykonywania zadań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju. Dlatego wszystkie osoby zainteresowane zachęcamy do wstąpienia w szeregi Policji.

 

Kto może pełnić służbę w Policji?
– obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
– który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
– korzystający w pełni z praw publicznych;
– posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
– posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
– dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
– osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej;
Wymagane dokumenty należy złożyć w Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
– Podanie o przyjęcie do służby w Policji;
– Wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
– Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
– Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
– Książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.
UWAGA! Kandydaci do służby w Policji, zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami, powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość w postaci dowodu osobistego.
Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak i w komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Preferowani będą kandydaci do służby w Policji posiadający:
– wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;
– Wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie;
– Tytuł ratownika albo ratownika medycznego;
– Uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
– Uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną – organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;
– Prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.

 

Oficer Prasowy KPP Świdnica
st. sierż. Magdalena Ząbek

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o