Dzieci już wiedzą, a wy?

Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy odwiedził młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 105 w  Świdnicy w ramach ogólnopolskiej akcji prewencyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny”. Tematem spotkania z młodzież była min profilaktyka dotycząca środków odurzających.

Akcja informacyjno – edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny” nawiązuje do poprzednich kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policji, w ramach których w całej Polsce odbyły się tysiące spotkań propagujących wiedzę o bezpieczeństwie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

3 listopada w ramach tej akcji funkcjonariusz świdnickiej komendy nadkom. Robert Topolski spotkał się z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy.

Podczas spotkania funkcjonariusz rozmawiał ze słuchaczami o cyberprzestępczości i związanej z nią odpowiedzialnością prawną. 

– Z młodzieżą poruszony został również temat środków odurzających i dopalaczy, miało to na celu: podniesienie poziomu świadomości w zakresie problematyki narkotykowej, przekazanie informacji na temat odpowiedzialności karnej za posiadanie i rozprowadzanie środków odurzających – mówi Magdalena Ząbek, oficer prasowy KPP Świdnica

Policjant zachęcał młodych ludzi do prezentowania stanowczej postawy NIE wobec narkotyków.