Ekologiczne warsztaty terenowe w PUO i PSZOK

Ekologiczne warsztaty terenowe w PUO i PSZOK

Po raz kolejny, w ramach edukacji ekologicznej z zakresu właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi, Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świdnicy organizuje warsztaty terenowe dla uczniów szkół podstawowych. Prowadzone są one na ścieżce edukacyjnej na terenie Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Zawiszowie oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Metalowców w Świdnicy.

Udział w warsztatach jest nieodpłatny, jednorazowo uczestniczy w nich około 35 osób. Z tej formy edukacji od 2015 roku skorzystało już ponad 1500 uczniów. W ramach zajęć urząd oferuje przejazd autokarem na trasie: szkoła – PUO Sp. z o.o. – PSZOK w Świdnicy – szkoła; oprowadzenie grupy po ścieżce edukacyjnej oraz po PSZOK.

– Na ścieżce edukacyjnej najmłodsi zobaczyć mogą, że odpady powstają w każdym momencie ich codziennego życia. Dzieciom poprzez zabawę przybliżamy szeroki temat gospodarki odpadami, z dużym naciskiem na przedstawienie prawidłowych zasad segregacji odpadów – mówi Tomasz Jaworski, dyrektor Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świdnicy

W maju i czerwcu w lekcjach w terenie uczestniczyć będą uczniowie klas trzecich lub czwartych ze szkół podstawowych nr 1, nr 4 i nr 6.  Kolejne takie zajęcia odbędą się jesienią, w nowym roku szkolnym, o czym poinformowani zostaną dyrektorzy świdnickich szkół.     

Rzecznik Prasowy

Urzędu Miejskiego w Świdniccy

Magdalena Dzwonkowska  

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o