Można już składać wnioski o udostępnienia miejsca do handlu zniczami!

Można już składać wnioski o udostępnienia miejsca do handlu zniczami!

Wnioski w sprawie udostępnienia miejsc do handlu zniczami i kwiatami w dniach od 26 października do 2 listopada br. na terenie miasta Świdnicy przy alei Brzozowej, ulicy Łukasińskiego oraz ulicy Słowiańskiej można składać do 10 października br. w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Po upływie tego terminu nie będą one przyjmowane, a niekompletne nie będą uwzględnione w losowaniu miejsc.

Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek zgłoszeniowy uczestnictwa w losowaniu miejsc do handlu. Powinien on zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, datę jego sporządzenia oraz wskazanie miejsca oraz okresu prowadzenia handlu.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1/ w zależności od charakteru prawnego przedsiębiorcy:

  1. w przypadku osób fizycznych – wydruk CEIDG,

  2. w przypadku spółek prawa handlowego oraz innych osób prawnych – wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

  3. w przypadku producentów rolnych – decyzja o wymiarze podatku rolnego za rok bieżący oraz dowód jego opłaty,

2/ NIP, REGON /kserokopia/,

3/ oświadczenie, że wnioskodawca nie zalega z płatnościami wobec gminy, ZUS lub KRUS,

4/ zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego,

Losowanie miejsc do handlu odbędzie w poniedziałek, 15 października o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy.

Rzecznik Prasowy

Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Magdalena Dzwonkowska

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o