Nowelizacja Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy – pozytywnie przegłosowana przez Radnych

Nowelizacja Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy – pozytywnie przegłosowana przez Radnych

Parking przed halą targową, parking za bankiem BKO BP oraz sięgacz ulicy Kotlarskiej – wyłączone ze Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy – to chyba najistotniejsza zmiana dla mieszkańców wymienionych obszarów miasta. Tą i inne „porządkowe” zmiany, poprzez stosowną uchwałę podjęli Radni Rady Miejskiej podczas dzisiejszej Sesji. W głosowaniu 20 radnych było „za”, nikt „przeciw”, dwóch Radnych się wstrzymało.

Projekt uchwały dotyczył nowelizacji przepisów lokalnych w sprawie funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy. To efekt wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wskazał konieczność zmiany m.in. nieaktualnych zapisów czy usunięcie tych paragrafów, których treść znajduje się w aktach wyższego rzędu. Zmiany nie naruszają istoty funkcjonowania strefy lecz porządkują podstawy jej działania.

Strefa funkcjonuje w mieście od 21 lat. Powstała na wniosek przede wszystkim mieszkańców dzielnicy centralnej oraz właścicieli i najemców lokali użytkowych, w tym biur, kancelarii prawnych, restauracji, sklepów i hoteli, gdyż natłok pojazdów w tej części miasta był tak duży, iż ograniczał możliwości korzystania przez klientów tych instytucji ze swobodnego dotarcia do nich. Najważniejszym założeniem było wymuszenie rotacji pojazdów w taki sposób, aby kierowca po załatwieniu sprawy opuszczał strefę. Takie rozwiązanie do dziś spełnia swoją rolę. Co więcej w obecnych czasach, gdy tak bardzo przybyło samochodów jest to jeszcze ważniejszy aspekt.

W mojej opinii jest dziś absolutnie niemożliwe likwidowanie SPP. Nie ma w Polsce miasta średniego lub dużego, które nie ograniczałoby czasu postoju poprzez wprowadzenie opłat w centralnej strefie. Większość miast bazuje na starówkach, których infrastruktura drogowa powstała kilkadziesiąt czy też kilkaset lat temu. W takim przypadku jest też Świdnica, której główny układ urbanistyczny powstawał przed stuleciami. Dziś wygospodarowanie dodatkowych miejsc parkingowych w tym miejscu jest niemożliwe, stąd też utrzymanie strefy jest jak najbardziej rozważnym rozwiązaniem – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Podkreślić raz jeszcze należy, iż zmiany, które znalazły się w projekcie uchwały, dotyczą przede wszystkim uporządkowania zmieniających się przez dwie dekady przepisów, na co wskazał uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny. Dotyczyć to ma na przykład wykreślenia z zasadniczego tekstu uchwały zapisu o stawkach obowiązujących w soboty, gdyż sobota od kilku lat jest dniem bezpłatnym. Przyczyną nieważności niektórych zapisów uchwały jest fakt, iż zostały one zapisane w odrębnych przepisach prawa np. w ustawie o drogach publicznych czy też prawie o ruchu drogowym. Zgodnie więc z wyrokiem WSA należy usunąć ten prawny dualizm z tekstu uchwały obowiązującej w Świdnicy.

Co ważne – opłaty za postój w strefie od kilku lat są niezmienne. Przypominamy, iż wynoszą one w zależności od lokalizacji podstrefy od 1,50 zł do 3 zł za godzinę. Intencją miasta wciąż jest to samo – motywowanie kierowców do tego, by po załatwieniu spraw opuszczali strefę i zwalniali miejsce dla kolejnych właścicieli aut.

– W najbliższych tygodniach będziemy analizować sytuację na pozostałych ulicach. Być może propozycje o wyłączeniu ze strefy kolejnych z nich trafią do mieszkańców i właścicieli lokali usługowych. Chcę jednak bardzo mocno podkreślić, że dotyczy to wyłącznie ulic skrajnych, włączonych w obszar strefy w ostatnim etapie – dodaje dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej, Maciej Gleba.

Radni dyskutowali także na temat ewentualnych naruszeń prawa, dotyczących pobierania opłat za postój samochodów w miejscu, gdzie parking płatny oznaczony jest wyłącznie znakami pionowymi. Jak tłumaczył dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej, Maciej Gleba, znaków poziomych nie umieszczono w miejscach, w których zabraniają tego przepisy konserwatorskie. Istnieje w tym temacie wiele wątpliwości. Władze miasta oraz odpowiedni pracownicy Magistratu zapewniają, że dokładnie się temu przyjrzą i podejmą stosowne działania.

Kolejnym tematem w kwestii parkowania, był postój samochodów osób niepełnosprawnych lub ich opiekunów, a mianowicie wysokości opłat (bądź ich zniesienia całkowitego) oraz czasu postoju. Ze względu jednak na chęć dopracowania szczegółów pod kątem prawnym, dyskusję oraz ewentualne decyzje przedstawione i podjęte zostaną podczas kolejnej, czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.