Partia Zieloni idzie do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Partia Zieloni idzie do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Dzisiaj odbyła się konferencja Partii Zieloni w Wałbrzychu z udziałem przewodniczącej Partii, a także kandydatki na prezydenta Wrocławia – Małgorzaty Tracz. Kandydaci na zielonych radnych sejmikowych przedstawili główne postulaty, z którymi kandydują do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Ich główne hasło brzmi „Odetchnij, Polsko!” – od smogu, od złego zarządzania, od ciągłej walki politycznej.

Zieloni chcą działać na rzecz mieszkańców i mieszkanek województwa dolnośląskiego, zostawić region lepszym miejscem do życia dla przyszłych pokoleń: zielonym, demokratycznym i opartym na idei solidarności społecznej.

Zieloni przedstawili siedem głównych postulatów charakteryzujących ich program, to: czyste powietrze, wygodny transport publiczny, mniej śmieci, zieleń dla każdego, lokalna zdrowa żywność, czysta i tania energia, rozwój gospodarczy dla wszystkich.

Małgorzata Tracz, przewodnicząca Partii Zieloni i kandydatka na prezydenta Wrocławia podsumowałaStartujemy do sejmików wojewódzkich w całej Polsce. Bo to właśnie sejmiki będą w najbliższej kadencji decydować, na co idzie wsparcie unijne. Chcemy, by priorytetami były: walka ze smogiem oraz walka z wykluczeniem komunikacyjnym wielu regionów Dolnego Śląska, gdzie nie ma komunikacji kolejowej, a brakuje nawet autobusowej i ludzie muszą polegać tylko na transporcie samochodowym, a nie zawsze go posiadają. Zależy nam, by Dolny Śląsk rozwijał się w sposób zrównoważony, z uwzględnieniem potrzeb każdej gminy, a nie tylko Wrocławia. By był regionem, który dobrze zarządza odpadami, ma dużo terenów zielonych i stawia na rozwój obywatelskiej energii ze źródeł odnawialnych, dofinansowując inwestycje w panele fotowoltaiczne, pompy ciepła czy małe elektrownie wiatrowe. Na to są środki w sejmikach wojewódzkich – wyjaśniała Małgorzata Tracz.

Małgorzata Beślerzewska, wałbrzyszanka, ekolożka, społecznik podkreśliła, że jej zadaniem będzie nie tylko opieranie się na programie, który proponują Zieloni, ale również na zrównoważonym rozwoju Dolnego Śląska – Dolny Śląsk to województwo, w którym jego południowa część nie rozwija się w takim tempie jak część północna. Sejmik województwa posiada narzędzia do tego, aby tę różnicę zmniejszać. Kandyduję do sejmiku wojewódzkiego m. in. po to, aby w planach i programach dla całego województwa wspierać jego zrównoważony rozwój. Zrównoważony, to wspieranie m. in. zielonych gałęzi gospodarki, komunikacji zbiorowej (kolejowej, autobusowej). Komunikacja jest jedną z podstaw aktywizacji zawodowej osób mieszkających na południu w małych miejscowościach. Ponadto należy wspierać takie inicjatywy jak Deklaracja Sudecka. Ponadto zależy mi na promocji i budowaniu rynków lokalnych produktów. Obok powietrza, którym oddychamy, również ważna jest żywność którą spożywamy. Kupując od lokalnych dostawców, rolników mamy wiedzę o pochodzeniu tych produktów, zyskują lokalni rolnicy, zyskuje też środowisko naturalne, ponieważ nie transportujemy ich z odległych części kraju a czasami świata – mówiła kandydatka, Małgorzata Beślerzewska.

Mariola Fanselow podkreślała chęć pracy na rzecz edukacji, polityki społecznej, socjalnej. Odwoływała się również do różnic, jakie i w tych obszarach występują między południowym a północnym regionem Dolnego Śląska, ale także między wsią a miastem. Również podkreślała potrzebę pracy nad wykluczeniem komunikacyjnym tych obszarów, ale deklarowała również propozycje odpowiedzi na te wyzwania.

Janusz Sołtysik, kandydat Zielonych z Ziemi Kłodzkiej, mówił o tym, że będzie dążył do poprawienia sytuacji materialnej mieszkańców Ziemi Kłodzkiej poprzez rozwijanie możliwości turystycznych. A także o wspieraniu gospodarstw agroturystycznych, promowaniu produktów lokalnych, zwracając uwagę na ich wysoką jakość, szczególnie w kontekście ekorolnictwa. Wspomniał także o programie rozwijania spółdzielni socjalnych, rozwijających się wraz z rosnącym ruchem turystycznym. Podkreślona została wyjątkowa atrakcyjność turystyczna Ziemi Kłodzkiej, będąca potencjalnie źródłem jej szybkiego rozwoju.

Partia Zieloni jest jednym z 10 ogólnopolskich komitetów, które wystawiają kandydatów i kandydatki na radnych sejmiku wojewódzkiego. Zieloni są alternatywą do obecnych sporów politycznych, są zorientowani na programowe działania, dzięki którym Dolny Śląsk będzie lepszym miejscem do życia.