Policjanci uczestniczyli w „Dniach Doradczych” dla młodzieży

Policjanci uczestniczyli w „Dniach Doradczych” dla młodzieży

„Kto może wstąpić do Policji, jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne, w jakich wydziałach można pełnić służbę, czy jak wygląda potencjalna ścieżka awansu?”. Na te i inne pytania zadawane przez potencjalnych kandydatów do służby w naszej formacji odpowiadali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, którzy uczestniczyli w „Dniach Doradczych’ dla młodzieży w Strzegomiu

Powiatowy Urząd Pracy Świdnica z Filią w Strzegomiu były organizatorem ostatnich „Dni Doradczych” dla młodzieży, które odbyły się dnia 11 kwietnia br. w Zespole Szkół w Strzegomiu.
Wśród wielu pracodawców, swoje stoisko wystawiła także Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy. Policjanci odpowiadali na liczne pytania młodych osób zainteresowanych wstąpieniem do służby w naszej formacji. Najczęściej poruszane kwestie dotyczyły tego  jakie warunki należy spełnić aby móc wstąpić do Policji, jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne, w jakich wydziałach można pełnić służbę, czy jak wygląda potencjalna ścieżka awansu. Na te i inne pytania policjanci udzielali wyczerpujących odpowiedzi, przekazując równocześnie rozmówcom ulotki oraz broszury informacyjne.
Przypomnijmy, iż służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby woskowej.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać na stronie (www.policja.pl) oraz pod numerem telefonu 74 858 22 03 lub 74 858 2338, a także osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 do 15.30.
Oficer Prasowy KPP Świdnica
sierż. Magdalena Ząbek

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o