Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

21 września, w sobotę, na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W zmaganiach wzięło udział 27 drużyn, w tym 5 kobiecych.

Zawody rozegrane zostały w takich konkurencjach, jak: ćwiczenia bojowe i sztafeta pożarnicza (7 x 50 m) z przeszkodami. Strażacy – ochotnicy zmagali się w następujących kategoriach wiekowych: dzieci, dziewczęta/chłopcy (12-15 lat), dziewczęta/chłopcy (16-18 lat), kobiety/mężczyźni. Nagrody zwycięskim drużynom wręczali: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. mgr Dariusz Budkiewicz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Świdnicy Alicja Synowska oraz Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP oddział woj. Dolnośląskiego Urszula Olszewska. Organizatorami zawodów byli: Związek Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Świdnicy, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnych w Świdnicy i Powiat Świdnicki. Współorganizatorami przedsięwzięcia były wszystkie gminy z terenu Powiatu Świdnickiego. Zmagania drużyn oceniane były przez komisję sędziowską złożoną z funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej pod przewodnictwem Zastępcy Komendanta st. kpt. mgr inż. Łukasza Grzelaka. Wyniki turnieju prezentują się następująco:

W grupie dzieci:
1.MDP Pożarzysko,
2.MDP Bolesławice.

W grupie MDP dziewczęta – wiek 12-15 lat:
1.MDP Tomkowice,
2.MDP Nowice,
3.MDP Roztoka.

W grupie MDP chłopcy – wiek 12-15 lat:
1.MDP Pasieczna,
2.MDP Tomkowice,
3.MDP Witoszów,
4.MDP Buków.

W grupie MDP dziewczęta – wiek 16-18 lat:
1.MDP Bolesławice,
2.MDP Kostrza.

W grupie MDP chłopcy – wiek 16-18 lat:
1.MDP Kostrza,
2.MDP Grodziszcze,
3.MDP Dobromierz,
4.MDP Pasieczna.

W grupie “C” – kobiety:
1.OSP Burkatów,
2.OSP Buków,
3.OSP Zebrzydów,
4.OSP Piotrowice,
5.OSP Dobromierz.

W grupie “A” – mężczyźni:
1.OSP Witoszów,
2.OSP Burkatów,
3.OSP Zebrzydów,
4.OSP Strzegom,
5.OSP Dobromierz,
6.OSP Pastuchów,
7.OSP Mrowiny.