Rada Powiatu online 25.11.20

źródło: https://www.facebook.com/SPZOZ-Powiatowe-Pogotowie-Ratunkowe-w-%C5%9Awidnicy-107834750852721/

Jak informuje strona powiatowa 25.11.20 o godzinie 16. rozpocznie się transmisja kolejnego posiedzenia Rady Powiatu w Świdnicy. Bardzo ważnym punktem obrad będzie debatowanie nad programem naprawczym dla świdnickiego pogotowia ratunkowego.

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad XX sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 5. Zgłoszenie uwag do XIX protokołu sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok;
  b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych;
  d) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”;
  e) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego;

  f) w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy na lata 2020-2022.

 9. Wnioski i oświadczenia.
 10. Informacje dla radnych.
 11. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

oprac.bzs

Spodobało Ci się, masz swoje zdanie na ten temat? Skomentuj.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.