Świdnica liderem zrównoważonego gospodarowania przestrzenią

Świdnica liderem zrównoważonego gospodarowania przestrzenią

Miasto Świdnica zostało laureatem III edycji konkursu „Lider Zrównoważonego Gospodarowania Przestrzenią”. Jest on organizowany przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Związek Miast Polskich. Nagrodę w imieniu miasta, 14 listopada podczas Kongresu Polityki Miejskiej w Kielcach odebrała prezydent miasta, Beata Moskal – Słaniewska.

Świdnica doceniona została „za trudną sztukę łączenia rozwoju przestrzennego miasta z poszanowaniem wartości historycznych i walorów przyrodniczych. Za umiejętność powiązania interesów różnorodnych grup mieszkańców, co umożliwia wzbogacenie przestrzeni publicznej i poprawę wizerunku miasta”.

W tym roku kapituła szczególną uwagę przywiązywała do oceny sposobu gospodarowania przestrzenią poprzez m.in.: realizację wizji rozwoju przestrzennego miasta; partycypację; oszczędne gospodarowanie przestrzenią, jako zasobem nieodnawialnym oraz ochronę i wykorzystania zabytkowych fragmentów miasta i rewitalizacji. W jej składzie zasiada kilkanaście osób, są to m.in.: prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska (wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Wydziałów: Geografii i Geodezji, a także Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim), dr hab. Iwona Jażdżewska (wykładowca w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Kieruje Zakładem Geoinformacji w IGMiT), prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, Przewodniczący Rady i były Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich), dr hab. Barbara Szulczewska (prof. SGGW) oraz Andrzej Porawski (dyrektor Biura Związku Miast Polskich) i dr Wojciech Jarczewski (dyrektor Instytutu Rozwoju Miast i Regionów).

Organizatorom konkursu zależy na wzmocnieniu profesjonalizmu i podnoszeniu kompetencji administracji w zakresie zarządzania przestrzenią miast, a także na kreowaniu pozytywnego wizerunku władz samorządowych. Podkreślają, iż „tegoroczna edycja konkursu pokazała, że mimo postępującej zapaści, w jakiej znajduje się od lat polskie planowanie przestrzenne oraz braku wyczekiwanych rozwiązań systemowych w tym zakresie, część włodarzy miast prowadzi mądrą i odpowiedzialną gospodarkę przestrzenną.”

Tytuł „Lider Zrównoważonego Gospodarowania Przestrzenią” w roku 2019 otrzymały następujące miasta:

  • w kategorii miast wojewódzkich – Gdańsk;

  • w kategorii miast na prawach powiatu (z wyłączeniem miast wojewódzkich) – Gliwice;

  • w kategorii miast powiatowych – Świdnica;

  • w kategorii pozostałych miast – Radzionków i Stary Sącz.

Miasta nie poniosły żadnych opłat w związku z udziałem w konkursie.

Magdalena Dzwonkowska

Rzecznik Prasowy

Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o