Więcej czasu na wymianę starych pieców!

Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców gminy Strzegom dotacją na wymianę starych pieców podjęto decyzję o przedłużeniu naboru ankiet mieszkańców chętnych na wymianę źródeł ciepła w 2018 roku.

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali wykonanie prac do 30 października 2017 r. i nie dotrzymali tego terminu, muszą ponownie złożyć ankietę, ponieważ niezbędna jest aktualizacja przewidywanego terminu realizacji wymiany pieca i potwierdzenie woli dalszego udziału w programie.

– O uzyskanie dotacji w 2018 roku mogą się ubiegać wyłącznie osoby, które złożą ankietę do końca kwietnia 2018 roku i zadeklarują wykonanie inwestycji do 30 października 2018 r., których wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy wpłynie w tym terminie do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – informuje Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia.

Wszystkie osoby chcące wymienić piec przy wsparciu gminy, mają czas do 30 kwietnia 2018 r. na złożenie ankiety. Kompletne wnioski przyjmowane są do 30 października 2018 r. Przypomnijmy, że mieszkańcy, którzy zdecydują się na wymianę szkodliwych dla środowiska źródeł ciepła na nowe, mogą liczyć na dofinansowanie ze strony gminy w kwocie nieprzekraczającej 50% wartości kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 4 000 zł.

Szczegółowe informacje o projekcie i programie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, ul. Rynek 38,
I piętro, pok. nr 26, pod numerem telefonu 74 85 60 531.

Wypełnione ankiety należy składać w Wydziale Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (parter, pok. nr 15) najpóźniej do 30 kwietnia 2018r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o