Zgarnij nagrody za kibicowanie podczas 5.RST Półmaratonu Świdnickiego

Zgarnij nagrody za kibicowanie podczas 5.RST Półmaratonu Świdnickiego

– 5.RST Półmaraton Świdnicki to nie tylko święto biegaczy, chcemy, aby kibice bawili się promując radosną i pozytywną postawę, dopingując zawodnikom. Zapraszamy więc do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą strefę kibica – zachęca Radosław Werner, kierownik Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Należy zebrać minimum pięcioosobową ekipę znajomych z podwórka, pracy, szkoły czy też może najbliższych sąsiadów i zgłosić swój udział, wysyłając do 21 października na adres mailowy: [email protected] załączoną do regulaminu kartę zgłoszenia. Każda grupa musi mieć pełnoletniego przedstawiciela, który będzie ją reprezentował oraz pełnił opiekę nad niepełnoletnimi osobami.

Organizatorem zabawy jest Świdnicka Grupa Biegowa przy zaangażowaniu Urzędu Miejskiego w Świdnicy, Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Gminy Wiejskiej.

W zamian za pomysłowość przewidziane są atrakcyjne nagrody. Dla najlepszych stref kibica na terenie miasta oraz gminy przewiduje się za zajęcie I miejsc po 700 zł, za II miejsca po 500 zł i III miejsca po 300 zł.

Po zawodach, do 12 listopada, uczestnicy konkursu zobowiązani są do przekazania dokumentacji zdjęciowej na adres mailowy: [email protected]

O wyborze nagrodzonych zadecyduje reprezentatywna grupa zawodników 5.RST Półmaratonu Świdnickiego oraz komisja oceniająca, która ostatecznie ogłosi wyniki do 19 listopada br.

Szukajcie przebrań, malujcie twarze, przygotujcie transparenty, instrumenty i przyjdźcie 9 listopada, podzielić się Waszą pozytywną energią – dodaje Radosław Werner.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ STREFĘ KIBICA PODCZAS

5. RST PÓŁMARATONU ŚWIDNICKIEGO

_______________________________________________________

I. CEL KONKURSU

Promowanie pozytywnej i radosnej postawy kibica.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany w związku z 5. RST Półmaratonem Świdnickim, odbywającym się
  9 listopada 2019 r. w Świdnicy.
 2. Organizatorem konkursu jest Świdnicka Grupa Biegowa przy zaangażowaniu Urzędu Miejskiego w Świdnicy, Starostwa Powiatowego w Świdnicy oraz Urzędu Gminy Wiejskiej Świdnica.

III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs jest przeznaczony dla grup kibiców, które poprzez swój doping, muzykę, oklaski, okrzyki, transparenty, charakteryzację, hasła motywacyjne, etc., zagrzeją wszystkich biegaczy do wzmożonej rywalizacji na trasie biegu
 2. Uczestnikami konkursu mogą być zorganizowane grupy nieformalne (znajomych, klubów, szkół, klas, zespołów muzycznych) spełniające poniższe kryteria:
 • Grupa musi liczyć minimum 5 osób,
 • Organizator na pisemny wniosek zgłaszającego może dopuścić mniejszą ilość osób w grupie do konkursu (np. w przypadku zespołu muzycznego)
 • Grupa musi mieć pełnoletniego przedstawiciela, który będzie ją reprezentował oraz pełnił opiekę nad niepełnoletnimi osobami
 • Grupa musi zgłosić swój udział w konkursie, wysyłając do dnia 21.10.2019 r. na adres mailowy [email protected] com załączoną do regulaminu kartę zgłoszenia.
 1. Strefy kibicowania przyporządkowane będą poszczególnym grupom przez organizatora, poprzez nadanie numeru i identyfikatora.
 2. Strefa Kibicowania musi znajdować się bezpośrednio przy trasie półmaratonu, w sposób pozwalający na bezpieczne przeprowadzenie biegu dla biegaczy jak i dla grup kibicujących bez kolidowania ze strefami, które zostały wyznaczone przez organizatora biegu np. na punkty żywieniowe.
 3. Organizator konkursu zastrzega możliwość zmiany miejsca kibicowania wskazanego przez grupę.
 4. W trakcie kibicowania zabronione jest wykorzystywanie wszelkich materiałów pirotechnicznych oraz materiałów niebezpiecznych, a także zabronione jest zatrzymywanie biegaczy.
 5. Strefom kibica organizator nie udostępnia energii elektrycznej ani dodatkowego wyposażenia. Grupy kibiców biorąc udział w konkursie realizują swój doping na własny koszt i na własną odpowiedzialność.
 6. Grupy kibiców biorące udział w konkursie zobowiązane są do umieszczenia w widocznym miejscu tablicy z nazwą grupy, wykonaną na własny koszt.
 7. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia i szkody wyrządzone przez grupy kibicujące.
 8. Grupa kibicująca jest zobowiązana do pozostawienia miejsca dopingu w stanie sprzed rozpoczęcia swoich działań.
 9. W trakcie kibicowania zabrania się wykorzystywania słów i zwrotów powszechnie postrzeganych za obraźliwe oraz nakazuje się przestrzeganie przepisów prawa obowiązującego w RP.
 10. Po zawodach, do dnia 12.11.2019 r., uczestnicy konkursu zobowiązani są do przekazania dokumentacji zdjęciowej na adres – [email protected] com
 11. Grupa zobowiązana jest do pozostania w strefie kibica od momentu przebiegnięcia pierwszego zawodnika do przebiegnięcia ostatniego zawodnika.

IV. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

Konkurs odbędzie się 9 listopada 2019 roku na trasie 5. RST Półmaratonu Świdnickiego.

V. ROZSTRZYGNIĘCIE I NAGRODY

 1. O wyborze nagrodzonych zadecyduje reprezentatywna grupa zawodników
  5. RST Półmaratonu Świdnickiego oraz komisja oceniająca, która ostatecznie ogłosi wyniki do
  19 listopada 2019 r.
 2. Przewiduje się nagrody następującej wartości:
 • Nagrody dla najlepszych stref kibica na terenie miasta Świdnica

I miejsce – 700zł, II miejsce – 500 zł, III miejsce – 300 zł.

 • Nagrody dla najlepszych stref kibica na terenie gminy Świdnica

I miejsce – 700zł, II miejsce – 500 zł, III miejsce – 300 zł.

 1. Wręczenie nagród odbędzie się na oddzielnym spotkaniu, w siedzibie Urzędu Miejskiego
  w Świdnicy. O terminie wręczenia nagród grupy zostaną poinformowane drogą mailową oraz telefoniczną, na dane pełnoletniego przedstawiciela grupy, podane na karcie zgłoszenia.

VI. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • nazwę grupy – wymyślone określenie identyfikujące całą grupę kibiców,
 • opis grupy – krótką charakterystykę opisującą startujących w konkursie,
 • planowaną formę dopingowania – opis lub listę pomysłów na formę kibicowania
  i wspierania biegaczy,
 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (nr telefonu, adres mailowy) pełnoletniego przedstawiciela grupy,
 • ilość osób w grupie – planowaną liczbę osób, która będzie kibicować w ramach grupy,
 • miejsce kibicowania – wskazać planowaną lokalizację strefy kibicowania będącą na trasie biegu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 2. Organizator jest uprawniony do zmian postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora
 4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez Organizatora zdjęć, materiałów video z wizerunkiem uczestników konkursu wykonanych podczas 5. RST Półmaratonu Świdnickiego do celów promocyjnych i marketingowych.

Informacje na temat 5. RST Półmaratonu Świdnickiego w tym trasa itp.
znajdują się na stronie:

www.polmaraton.swidnica.pl

KARTA ZGŁOSZENIA – STREFA KIBICOWANIA

5. RST PÓŁMARATON ŚWIDNICKI

1. Nazwa Grupy ………………………………………………………………………………………………………..……..…….

2. Opis Grupy ………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Planowana forma dopingowania (opisać krótko w jakiej formie odbędzie się kibicowanie, okrzyki, hasła, plakaty, trąbki, stroje, flagi itp.):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe pełnoletniego przedstawiciela

IMIĘ I NAZWISKO ……………………………………………………………………………

ADRES E-MAIL ……………………………………………………………………………….

NR TELEFONU ……………………………………………………………………………….

LICZBA OSÓB W GRUPIE ……………………………………………………………….…..

5. Przybliżona lokalizacja strefy kibicowania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis pełnoletniego przedstawiciela

……………………………………………………………………….

Szczegóły konkursu na stronie: www.polmaraton.swidnica.pl.

Magdalena Dzwonkowska

Rzecznik Prasowy

Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o