Zostań technikiem informatycznym na Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy!

Zostań technikiem informatycznym na Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy!

Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy poszukuje kandydata na stanowisko technika Zespołu Wspomagającego w Świdnicy. Jest to 0,5 etatu związanego z prowadzeniem spraw informatycznych. Osoby zainteresowane prosimy o składanie odpowiednich dokumentów w Zespole Kadr i Szkolenia świdnickiej komendy do dnia 31 lipca br.

Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy  
poszukuje kandydata 
na stanowisko:  technik Zespołu Wspomagającego
Wymiar etatu: 0,5
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:
Świdnica
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 
 • Sprawowanie bieżącej kontroli poprawności działania sprzętów komputerowych będących na stanie Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, jednostek podległych oraz użytkowanych przez KPP i jednostki podległe.
 • Sprawowanie bieżącej kontroli poprawności działania sieci komputerowych użytkowanych przez Komendę Powiatową Policji w Świdnicy i jednostki jej podległe.
 • Sprawowanie bieżącej kontroli nad bezpieczeństwem systemów komputerowych zainstalowanych w urządzeniach będących na stanie Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy i jednostkach jej podległych.
 • Sprawowanie bieżącej kontroli poprawności działania sprzętów łączności radiowej  i bezprzewodowej będących na stanie Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, jednostek podległych oraz użytkowanych przez KPP i jednostki podległe.
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu łączności oraz sprzętu informatyki zgodnie z obowiązującymi przepisami, z podziałem na podległe Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy jednostki organizacyjne.
 • Zlecanie i nadzór nad wykonywaniem napraw i konserwacji sprzętów teleinformatyki będących na stanie KPP.
 • Prowadzenie ewidencji, dystrybucja oraz zaopatrzenie jednostki w materiały teleinformatyki,
 • Prowadzenie zgodnej z przepisami dokumentacji i sprawozdawczości dotyczącej teleinformatyki,
Warunki pracy
podstawowy system czasu pracy
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe: brak
pozostałe wymagania niezbędne:
 • znajomość sprzętu komputerowego
 • znajomość sieci i systemów informatycznych
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • umiejętność działania w sytuacji stresowej;
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o niekaralności
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
Termin składania dokumentów: 
31.07.2018r.
Miejsce składania dokumentów: 
Komenda Powiatowa  Policji w Świdnicy
Jagiellońska 23
53-100 Świdnica
z dopiskiem ogłoszenie / konkurs na stanowisko technik Zespołu Wspomagającego
Inne informacje: 
Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów. Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru (rozmowa kwalifikacyjna), o czym zostaną powiadomieni  telefonicznie. Informujemy, iż mile widziane są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Dostarczonych dokumentów nie odsyłamy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 074 8582203 , 074 8582338,  074 8582339 .
Oficer Prasowy KPP Świdnica
sierż. Magdalena Ząbek

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o