Apel do premiera

APEL RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia 27 listopada 2020 r.w sprawie podjęcia inicjatywy przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa i członków Rady Ministrów, oraz parlamentarzystów służącej osiągnięciu porozumienia państw członkowskich Unii Europejskiej oraz zobowiązaniu Prezesa Rady Ministrów do głosowania za przyjęciem Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021–2027 oraz Funduszu Odbudowy.Na podstawie § 29 pkt 4 uchwały Nr XLVIII/523/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Świdnica (Dz .Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 5085 z późn. zm.), Rada Miejska w Świdnicy postanawia, co następuje”:

§ 1.1. Przyjmuje się apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa i członków Rady Ministrów, oraz parlamentarzystów o podjęcie inicjatywy służącej osiągnięciu porozumienia państw członkowskich Unii Europejskiej oraz zobowiązaniu Prezesa Rady Ministrów do głosowania za przyjęciem Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021–2027 oraz Funduszu Odbudowy.2. Apel o którym mowa w ustępie 1 stanowi załącznik nr 1.
§ 2. Wykonanie apelu powierza się Prezydentowi Miasta Świdnica.
§ 3. Apel wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Słaniewska

Spodobało Ci się, masz swoje zdanie na ten temat? Skomentuj.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.