Budżet Gminy Świdnica na 2018 rok – jednogłośnie podjęty! (WIDEO)

Podsumowania, wnioski, rozmowy o podjętych działaniach, zrealizowanych inwestycjach i planach na przyszłość – to ważniejsze punkty ostatniej w tym roku sesji rady gminy Świdnica. Najważniejszą jednak uchwałą , była uchwała przedstawiająca projekt budżetu na 2018 rok. Co zakładają prognozy w kwestii wydatków i dochodów w nadchodzącym, przyszłym roku?