Coraz bliżej funduszy z Aglomeracji Wałbrzyskiej

W dniu 5 lutego o godzinie 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie, radni podejmą kolejną uchwałę w sprawie porozumienia między gminą Żarów, a gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Nie będzie to jednak jedyny punkt obrad sesji.

PORZĄDEK OBRAD
V sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 5 lutego 2015 roku, o godz. 14:00, w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Otwarcie V sesji i stwierdzenie kworum.

Przedstawienie porządku obrad.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów – Etap I”,
2) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok,
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
4) zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa,
5) zmiany uchwały nr XXXVII/292/2013 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,
6) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej,
7) Regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Żarowie,
8) ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Żarów,
9) wyrażenia opinii w sprawie zmian granic miasta Żarów oraz przyjęcia wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami miasta Żarów oraz sołectwa Mrowiny,
10) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
11) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
12) zmiany Uchwały Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok,
13) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie na 2015 rok.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

Przyjęcie protokołu Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 stycznia 2015 roku.

Zakończenie obrad V sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.