EDWARD- ogólnoeuropejska akcja policji drogowych. Każdy kierowca może wziąć w niej udział.

EDWARD- ogólnoeuropejska akcja policji drogowych. Każdy kierowca może wziąć w niej udział.
Policja niemiecka

EDWARD- ogólnoeuropejska akcja policji drogowych. Każdy kierowca może wziąć w niej udział.

Policja polska

Akcja EDWARD promuje „wizję zero” przyjętą w wielu krajach europejskich. ZERO śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Europie w dniu 21 września br.

Z całą pewnością założenie to będzie niezwykle trudne do osiągnięcia w praktyce. Oprócz wzmożonej aktywności Policji na europejskich drogach, chodzi przede wszystkim o zwrócenie uwagi na dużą liczbę osób, która codziennie traci życie i zdrowie w wypadkach drogowych.

21 września to Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach. Podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności, we wszystkich europejskich krajach prowadzona będzie druga edycja akcji pod nazwą EDWARD (Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych).  Będzie w nią zaangażowana będzie również polska Policja.
Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego TISPOL oraz popierane przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC). Akcja ma na celu poszukiwanie nowych form aktywności, których nadrzędnym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Główne przyczyny wypadków drogowych pozostają od lat niezmienne, to niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowe zachowania wobec pieszych.

EDWARD- ogólnoeuropejska akcja policji drogowych. Każdy kierowca może wziąć w niej udział.
Skutek nie zachowania ostrożności na drodze

Policjanci ruchu drogowego podczas działań EDWARD będą kontrolować prędkość kierujących w miejscach występowania zagrożeń, w celu skłonienia kierujących do przestrzegania wprowadzonych ograniczeń prędkości.

Na szeroką skalę będą stosowane laserowe, dalekiego zasięgu mierniki prędkości oraz kaskadowo (kilka posterunków jeden za drugim) rozmieszczone punkty pomiaru.

Mundurowi będą nadzorować zachowanie kierujących w stosunku do niechronionych uczestników ruchu drogowego, pieszych i rowerzystów. Stanowią oni grupę szczególnie wysokiego ryzyka poniesienia śmierci lub doznania ciężkich obrażeń w wypadkach drogowych. Będą także prowadzić działania profilaktyczne.

Starannie będą kontrolowane pojazdy pod kątem stanu technicznego, także opon, ponieważ ich zły stan znacząco wpływa na pogorszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Uważajmy na drogach. Pamiętajmy o dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze, nie przeceniajmy własnych umiejętności, za kierownicę wsiadajmy trzeźwi.
Będąc pieszym uczestnikiem ruchu pamiętajmy o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa, rozglądajmy się na drodze i bądźmy widoczni dla zmotoryzowanych. Nie wchodźmy na pasy bez sprawdzenia stanu na drodze, mimo zielonego światła.

To że mamy pierwszeństwo, nie ochroni nas przed padnięciem ofiarą nieostrożnego kierowcy.

EDWARD- ogólnoeuropejska akcja policji drogowych. Każdy kierowca może wziąć w niej udział.
Skutek przekraczania jezdni bez zachowania zasad ostrożności.

Miejmy świadomość, że samochód to tylko maszyna a kierowca to tylko człowiek. Jedno i drugie podlega awariom, czasami właśnie w chwili dojeżdżania do skrzyżowania.
Miejmy więcej zrozumienia dla błędów innych, zawsze starajmy się być w sytuacjach konfliktowych tym mądrzejszym, który ustępuje, mimo iż ma rację. Agresja na drodze bywa przyczyną ciężkich wypadków.
Szanujmy słabszych, nie chronionych maską samochodu.

EDWARD- ogólnoeuropejska akcja policji drogowych. Każdy kierowca może wziąć w niej udział.
Policja francuska

Poziom bezpieczeństwa na drogach zależy od zachowania każdego uczestnika ruchu, dlatego przestrzegajmy obowiązujących przepisów i kierujmy się rozsądkiem.
Warto przypomnieć, że przeprowadzona we wszystkich państwach zrzeszonych w TISPOL w dniu 21 września 2016 r. operacja EDWARD okazała się dużym sukcesem. Na drogach 30 państw, biorących udział w działaniach, zginęły w tym dniu 43 osoby, czyli o 39% mniej niż w analogicznym dniu roku 2015. W 19 państwach w tym dniu nie odnotowano wypadków ze skutkiem śmiertelnym, w siedmiu odnotowano spadek ofiar śmiertelnych, w porównaniu z 2015 rokiem.

Każdy kierowca może złożyć deklarację bezpiecznego uczestnika ruchu: #ProjectEDWARD – złóż obietnicę dotyczącą bezpieczeństwa drogowego

Na podstawie materiałów KG Policji

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o