Kolejne ,,Koperty Życia” dla mieszkańców Świdnicy!

Ponad 4000 „Kopert życia” trafiło już do świdniczan. Kolejne 1000 sztuk czeka na potrzebujących do odebrania w kilku miejscach w mieście.

– „Koperta życia” – to akcja skierowana do osób przewlekle chorych, starszych, niepełnosprawnych lub samotnych. Polega ona na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach, kontaktach do najbliższych oraz danych osobowych – tłumaczy Magdalena Dzwonkowska z UM w Świdnicy. – Pakiet ten należy przechowywać w lodówce, na której trzeba przykleić naklejkę – „Tu jest koperta życia”. – dodaje,

Koperta życia” to karta informacyjna pacjenta, którą osoba biorąca udział w akcji powinna wypełnić rzeczywistymi i aktualnymi danymi o swoim stanie zdrowia. Wszystkie informacje podane w karcie będą służyły ratownikom medycznym w przyspieszeniu tworzenia wywiadu dotyczącego osoby chorej, do której zostali wezwani w celu interwencji.  Tylko rzetelne wypełnienie karty informacyjnej może przyczynić się do uratowania życia. W przypadku, gdy zajdą istotne zmiany, będzie można pobrać kartę ze strony internetowej urzędu www.um.swidnica.pl i ponownie ją wypełnić.

Koperty życia” można odbierać w następujących punktach:

1.Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 – Biuro Obsługi Interesantów, pok. 1a;

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
– ul. Wałbrzyska 15, pokój 3,
– ul. Franciszkańska 7, pokój 11,
– ul. Westerplatte 47;

3. Dzienny Dom „Senior-WIGOR”, ul. Saperów 27;

4. Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33;

5 Klub Seniora, ul. Rolnicza 9;

6. Klub Seniora, ul. M. Kozara-Słobódzkiego 21 a;

7.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zawiszów”, ul. Kazimierza Wielkiego 16-18.

– Mam nadzieję, że dzięki tej akcji podniesiemy Państwa poczucie bezpieczeństwa, dlatego też kolejny raz serdecznie zachęcam osoby starsze, schorowane, czy też samotne do zaopatrzenia się w „Kopertę życia”. Jednocześnie życzę wszystkim mieszkańcom dużo zdrowia i aby koperta ta nie musiała być wykorzystywana – mówi prezydent miasta, Beata Moskal-Słaniewska.