„Koperty” bez taryfy ulgowej! – Straż Miejska reaguje

„Koperty” bez taryfy ulgowej! – Straż Miejska reaguje

Usuwanie pojazdów z dróg i dalsze postępowanie jest uregulowane przez art.130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Straż Miejska w Świdnicy ostrzega, że pozostawienie pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2 KD zagrożone jest grzywną w wysokości 500 zł i 5-oma punktami karnymi, a ponadto pojazd osoby nieuprawnionej musi zostać odholowany na koszt właściciela.

W odniesieniu do miejsc parkingowych przewidzianych dla osób niepełnosprawnych jedyną przesłanką odholowania jest brak oznaczenia pojazdu kartą parkingową. Strażnik zlecając czynność ma  obowiązek przeprowadzić postępowanie dowodowe, jednak zmierza ono w tym przypadku jedynie do ustalenia, czy pojazd został odpowiednio oznakowany.

Koszt usunięcia pojazdu jest uregulowany UCHWAŁĄ NR XXXVI/309/2017 RADY POWIATU W ŚWIDNICY z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. W wypadku wywozu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t to koszt 486 zł.

W wypadku odstąpienia od wywozu pojazdu koszt wynosi 243 zł tzn., gdy funkcjonariusz  wezwie podmiot wywożący pojazdy, a w tym czasie na miejsce zdarzenia przybędzie osoba kierująca. Każda doba na parkingu strzeżonym kosztuje 40 zł.Parkując pojazd upewnij się, czy nie pozostawiłeś go w miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością, a osoby uprawnione parkujące na takich miejscach powinny upewnić się, czy karta jest wyłożona w miejscu widocznym. Wszystko po to, aby po powrocie zastać pojazd w tym samym miejscu.

(J.B.)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o