Sesja budżetowa Rady Gminy Świdnica

XXXV SESJA RADY GMINY

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na XXXV SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA w dniu 10.12.2020 r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy Świdnica.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji: XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII i XXXIV.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica:
 1. a) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały;
 2. b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów;
 3. c) dyskusja;
 4. d) głosowanie.
 • Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica na rok 2021:
 1. a) przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej;
 2. b) przedstawienia opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej;
 3. c) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Świdnica przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej na 2021 rok;
 4. d) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów;
 5. e) stanowisko Wójta Gminy do opinii Komisji Budżetu i Finansów;
 6. f) dyskusja,
 7. g) głosowanie.

3) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021;

4) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023;

5) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Świdnica na lata 2021-2025.

 1. Zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie XXXV Sesji Rady Gminy Świdnica.

Janusz Waligóra, Rzecznik Prasowy Gminy Świdnica

Spodobało Ci się, masz swoje zdanie na ten temat? Skomentuj.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.