Światowy Dzień Zdrowia w Powiecie Świdnickim

Światowy Dzień Zdrowia w Powiecie Świdnickim

Światowy Dzień Zdrowia został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)
i obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia. Głównym przesłaniem tego święta jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy zdrowotne dotyczące społeczeństwa na całym świecie.
Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia w 2019 r. jest skupienie uwagi na konieczności zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie i możliwych do osiągnięcia zyskach płynących z tego faktu bez generowania dodatkowego obciążenia finansowego.

W tym roku, podobnie jak w 2018, obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich” – mówi Alicja Synowska Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego. W Polsce w tym samym dniu obchodzimy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia – kontynuuje Pani Alicja Synowska. W dniu 5 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Świnicy odbyło się uroczyste spotkanie z Dyrektorami i przedstawicielami publicznych oraz niepublicznych placówek medycznych. W spotkaniu uczestniczyli również Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu Pani Maria Pałeczka, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu Pan Paweł Łukasiński, Przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy Pani Ewa Kowalska oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Świdnicy Pan Krystian Werecki. Spotkanie było świetną okazją do wymiany informacji, doświadczeń oraz problemów nurtujących podmioty lecznicze w naszym powiecie.

Życzenia zadowolenia z efektów pełnionej służby, sukcesów zawodowych i wszelkiej osobistej pomyślności przekazał Wicestarosta Świdnicki Zygmunt Worsa. Pani Alicja Synowska złożyła wszystkim obecnym podziękowania za zaangażowanie, z jakim prowadzą działania na rzecz pacjentów oraz za wielką aktywność w poszerzaniu i udoskonalaniu oferty świadczonych usług medycznych zarówno na potrzeby naszych mieszkańców, jak i całego regionu. Obchody Światowego Dnia Zdrowia i Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia uświetniła swoim występem uczennica Zespołu Szkół Nr 1 w Świdnicy Karolina Krupa, która zaśpiewała dwie piosenki „Szyba” i „W zielone gramy”.

Opracowanie

Barbara Świętek

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o