Podczas wakacji gminne szkoły wypięknieją

Ponad 3,5 mln zł. trafi do budżetu gminy na realizację projektu ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Świdnica”.

To kolejna w tym roku inwestycja realizowana ze środków RPO WD. Od kwietnia trwają prace związane z termomodernizacją świetlicy w Witoszowie Dolnym. Budynek zyska m.in. nowoczesne źródła ogrzewania, nową elewację i dach.

Projekt polega na kompleksowej termomodernizacji 2 budynków Szkoły Podstawowej w Grodziszczu oraz budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie. Jego celem bezpośrednim jest zwiększenie efektywności energetycznej wykorzystywanych na cele oświatowe. Zakres projektu obejmuje: dla budynku w Grodziszczu: wymianę drzwi zewnętrznych i okien, montaż nawiewników, ocieplenie ścian, ścian wewnętrznych, stropu nad piwnicą, stropu pod poddaszem, modernizację instalacji wraz z instalacją gruntowej pompy ciepła i fotowoltaiki oraz wykonanie drobnych elementów wykraczających poza działania termomodernizacyjne, takich jak: renowacja krat i balustrad, remont schodów, wykonanie zadaszenia wejścia głównego

Dla budynku w Pszennie projekt obejmuje wymianę drzwi zewn. i okien, montaż nawiewników, ocieplenie ścian, stropodachu obiektu szkoły, łącznika i sali gimnastycznej, modernizację instalacji wraz z instalacją powietrznej pompy ciepła oraz wykonanie drobnych elementów wykraczających poza działania termomodernizacyjne, takich jak: renowacja krat i balustrad, remont schodów.