„Alkohol i narkotyki” – działania na drogach trwają

„Alkohol i narkotyki” – działania na drogach trwają

Nieprzerwanie, od godz.06:00 w dniu dzisiejszym aż do godz.06:00 w dniu jutrzejszym, na drogach powiatu świdnickiego prowadzone są przez policjantów tutejszego Wydziału Ruchu Drogowego działania pod kryptonimem „Alkohol i narkotyki”. Akcja ma na celu skontrolowanie maksymalnej ilości kierowców i zatrzymanie tych, którzy prowadzą pojazd pod wpływem alkoholu lub podobnie działających środków.

Statystyki wypadkowości wskazują, iż wciąż utrzymuje się duża liczba zdarzeń drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców.
Eliminowanie z dróg tego typu uczestników ruchu, a także tych, którzy zdecydowali się na jazdę podwpływem alkoholu lub narkotyków – to jedyne z głównych zadań policjantów z „drogówki”.
Działania „Alkohol i narkotyki” mają zatem na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza zmniejszenie liczby wypadków drogowych, w tym spowodowanych przez kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu lub podobnie działających środków. Policjanci z drogówki wykorzystają w działaniach cały dostępny sprzęt służący do ujawniania zabronionych substancji w organizmach kierowców.
Oficer Prasowy KPP w Świdnicy
sierż. Magdalena Ząbek