Ograniczenia, ostrzejsze kary-wojna z koronawirusem kolejny etap.

Ograniczenia, ostrzejsze kary – wojna z koronawirusem kolejny etap.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zasadniczo projektowane rozporządzenie powiela rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Z uwagi na liczne zmiany tego aktu – w celu zapewnienia jego czytelności – proponuje się wydanie nowego rozporządzenia. Zdecydowano, że dla zapewnienia czytelności wykazy powiatów należących do określonych obszarów (czerwonego i żółtego) będą określone w załącznikach do rozporządzenia.

Dodano przepis, zgodnie z którym warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika turnusu oraz jego opiekuna, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.

Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie przyjęć do hospicjów i na oddziały medycyny paliatywnej. Zdecydowano, że wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 nie będzie wymagany w sytuacji wymagającej, ze względu na stan zdrowia pacjenta, pilnego albo natychmiastowego przyjęcia pacjenta do hospicjum lub oddziału. W takim przypadku test diagnostyczny finansowany ze środków publicznych wykonywany będzie niezwłocznie po przyjęciu pacjenta do hospicjum lub oddziału.

Ponadto w celu ograniczania ryzyka transmisji wirusa SARS-CoV-2 zdecydowano się na:

1) ograniczenie liczby osób (z wyłączeniem obsługi) biorących udział przyjęciach ślubnych, konsolacjach lub przyjęciach komunijnych, a także innych przyjęciach okolicznościowych do:

a) 50 osób – w przypadku obszaru czerwonego,

b) 75 osób – w przypadku obszaru żółtego,

c)100 osób – na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)wprowadzenie obowiązku zakrywania ust i nosa zarówno dla osób przebywających na obszarze czerwonym, jak i żółtym;

ograniczenie możliwości funkcjonowania restauracji, barów i innych podmiotów świadczących usługi gastronomiczne nie dłużej niż w godzinach 6.00-22:00 – w przypadku obszaru czerwonego – z wyjątkiem dostawy żywności i produktów wydawanych na wynos.

Ponadto, w uzgodnieniu z Komendą Główną Policji:

1) w celu uszczelnienia przepisów zakazuje się, do odwołania, prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, oraz przez inne podmioty nie tylko działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych, ale także działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;party

 

 

 

 

 

 

 

2) przywraca się obowiązek przedstawienia, na żądanie Policji lub staży gminnej, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;

3) wprowadza się minimalną odległość pomiędzy zgromadzeniami w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), która będzie wynosić co najmniej 100 m. Zwolniono z obowiązku zakrywania ust i nosa nie tylko na terenie lasów, ale także na terenie parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego albo plaży, gdyż są to miejsca o podobnym charakterze.

Ograniczenia te wejdą w życie od 17 października- tak oświadczył na konferencji prasowej minister Niedzielski, dla tego by dac możliwość przeorganizowania planów weselnych i innych imprez.

Na tej samej konferencji komendant główny policji Jarosław Szymczyk zapowiedział zaostrzenie kar stosowanych przez policję w stosunku do obywateli łamiących przepisy, zmniejszy się ilość udzielanych pouczeń a zwiększy ilość wystawianych mandatów, których maksymalna wysokość wynosi 500 zł. W przypadku nie przyjęcia takiego mandatu sprawa będzie kierowana do sądu oraz inspekcji sanitarnej. Jest to o tyle groźne że inspektor sanitarny może nakładać kary wielokrotnie wyższe.

Wszystkie te obostrzenia wprowadzane są po to by przerwać transmisję (rozchodzenie się w społeczeństwie) koronawirusa, który w chwili obecnej, wg oficjalnych statystyk przekroczył 2000 na dobę.

Stan zachorowań na 6 października w kraju jest następujący:

Wszystkie zakażenia do tej pory: 104 316

Zakażenia na 6 października : 2 236

Przypadki śmiertelne od początku epidemii: 2 717

Przypadki śmiertelne 6 października 58

Statystyki na bieżąco:

Linki do statystyk: google

ourworldindata statystyki światowe

WHO

Statista

Na podstawie BIP MIZ W.S.

Wcześniejsze teksty na ten temat:

SARS-COV-2 nie tylko przyspiesza ale zmienia taktykę
Koronawirus przyspiesza

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.