Rozmowa z Radnym Rady Miejskiej w Świdnicy Wiesławem Żurkiem

Rozmowa z Radnym Rady Miejskiej w Świdnicy Wiesławem Żurkiem