Child Alert

child alert

Child Alert to system natychmiastowego powiadamiania społeczeństwa o zaginięciu dziecka przy pomocy wszelkich dostępnych środków masowego przekazu.

System ten został opracowany w USA, w 1996 roku, po porwaniu 9 letniej Amber Hageman. Jej wizerunek masowo publikowały media w całym kraju, niestety – dziewczynkę odnaleziono martwą po czterech dniach poszukiwań. To tragiczne zdarzenie spowodowało że władze USA stworzyły sytem poszukiwań dzieci przy udziale mediów, w oparciu o koncepcję ogólnospołecznej pomocy w ich poszukiwaniach. Problem zaginięć małoletnich w Stanach Zjednoczonych jest tak poważny, że od lat wizerunki zaginionych dzieci drukuje się w Stanach Zjednoczonych nawet na kartonach z mlekiem.
W 2008 r. Rada UE wydała zalecenie dla państw członkowskich UE dotyczące wprowadzenia tego systemu na terytorium całej UE oraz nawiązywania współpracy w związku z uprowadzeniami dzieci w strefach przygranicznych.

Dzisiaj system ten stosowany jest w przypadku zaginięcia dziecka w 11 krajach europejskich – w Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Czechach, Belgii, Niemczech, Portugalii, Rumunii, Irlandii, Grecji i Włoszech – a także w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Meksyku, czy nawet Malezji.

ulotka_child_alert-nowa-1W Polsce 2011 r. Fundacja ITAKA otrzymała w trybie otwartego konkursu ofert dotację celową na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie działań związanych z przygotowaniem do uruchomieniem w Polsce systemu Child Alert.

System został wdrożony Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji z dnia 18 listopada 2013 roku i wtedy też ogłoszono jego gotowość operacyjną. Po raz pierwszy użyto go w połowie kwietnia po porwaniu 10 letniej Mai z Wołczkowa. System, który objął także Europę sprawdził się, dziecko odnaleziono w Niemczech, porywacz został ujęty.

Child Alert to system wsparcia poszukiwań uprowadzonych i zaginionych osób małoletnich. Ma na celu natychmiastowe poinformowanie jak największej liczby osób o prowadzonych przez Policję poszukiwaniach osoby małoletniej za pośrednictwem mediów interaktywnych oraz środków masowego przekazu, w szczególności telewizji, Internetu, radia, tablic reklamowych, elektronicznych znaków drogowych, telefonii komórkowej. Jak widać, idea tego systemu sprowadza się do zaalarmowania całego społeczeństwa o prowadzonych poszukiwaniach zaginionego dziecka za pomocą jak największej ilości środków komunikacji i przekazu. Co za tym idzie, dla działania systemu niezbędny jest patronat medialny wielu podmiotów, które poświęcą swój czas antenowy na publikowanie komunikatu przekazanego przez Policję. Współpraca z mediami polega na ogłaszaniu komunikatów w telewizji, radiu, na multimedialnych ekranach reklamowych i w systemach City Info /np. w metrze, w autobusach, tramwajach/.

Nasza telewizja także zgłosiła akces do tego systemu. Będziemy powiadamiać o zaginięciach dzieci na naszym portalu, Stronie FB, pasku informacyjnym oraz w wydaniach wiadomości.

Zaginięcie dziecka należy zgłaszać w najbliższej komendzie Policji, trzeba stawić się osobiście najlepiej z przygotowanym opisem dziecka zawierającym, płeć, wzrost, waga, włosy-kolor fryzura, kolor oczu, znaki szczególne, ubiór w jakim było w chwili zaginięcia, kilka fotografii.

Po uruchomieniu alarmu, o czym decydują odpowiednio przeszkoleni i upoważnieni funkcjonariusze policji, komunikat o zaginionym dziecku wraz z jego fotografią rozsyłany jest do mediów współpracujących z programem, w uzasadnionych przypadkach także do mediów europejskich.
Natomiast do kontaktów ze społeczeństwem i odbioru wszelkich informacji na temat zaginionych dzieci uruchomiony został numer alarmowy 995. Działa również numer ogólnoeuropejski – 116 000. W przypadku wszczęcia Child Alert funkcjonuje 30 linii wejściowych obsługiwanych przez operatorów i funkcjonariuszy Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych z identyfikacją rozmówców i nagrywaniem wszystkich podawanych informacji.

System w dalszym ciągu jest rozwijany i dopracowywany. Obecnie wydaje się być zbyt ściśle sformalizowany, procedura wielostopniowego zatwierdzania uruchomienia alarmu powoduje niepotrzebna zwłokę, bywały przypadki, że system nie został uruchomiony z przyczyny braku wyczerpania wszystkich znamion koniecznych do podjęcia takiej decyzji (np. brak znamion przestępstwa w warunkach opisujących zaginięcie dziecka). Dzisiaj Child Alert uruchamiany jest tylko w przypadku zaginięcia zaklasyfikowanego do I kategorii zaginięć która obejmuje „osobę, która opuściła nagle ostatnie miejsce swojego pobytu w okolicznościach uzasadniających podejrzenie popełnienia na jej szkodę przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo w okolicznościach uzasadniających podejrzenie zagrożenia jej życia, zdrowia lub wolności, a w szczególności:

a) wskazujących na realną możliwość popełnienia przez nią samobójstwa,

b) jeśli jest to osoba małoletnia do lat 15 i jej zaginięcie zgłoszono po raz pierwszy”

Kategoria ta nie obejmuje porwań tzw. rodzicielskich, samowolnego oddalenia się z miejsca zamieszkania itd…

Wydaje się, że to powinno zostać zmienione, ponieważ nawet samowolna ucieczka dziecka, naraża je, z braku doświadczenia życiowego, na wiele różnych, bardzo poważnych niebezpieczeństw.

w.s.

Źródła:
Odpowiedź na interpelację podsekretarza stanu MSW nr 18077

ZARZĄDZENIE NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 listopada 2013 r.

www.e-rodzinne-pl/child-alert-co-to-takiego

Spodobało Ci się, masz swoje zdanie na ten temat? Skomentuj.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.