Sesja Rady Miejskiej online

Rada Miasta

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy Jan Dzięcielski zapowiedział kolejną sesję na 27 listopada 2020r.. Rozpoczęcie transmisji (na naszym portalu i w kanale informacyjnym Teletop Sudety, sieć Multimedia kanał 140) o godzinie 10.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie XXIII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad XXIII sesji Rady Miejskiej.

 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej.

 4. Uchwalenie podatków lokalnych na 2021 rok – (zał. nr 1, proj. XXIII/11).

 5. Informacja na temat: „Stan lokali i budynków komunalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości”.

 6. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XXIII/: 1-10, 12).

 7. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z kontroli w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świdnicy pn. „Kontrola procedur związanych z nieudaną próbą realizacji inwestycji budowy Hospicjum
  w Świdnicy, przy ul. Leśnej”.

 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 30.10.2020 r.

 9. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.

 10. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.

 11. Zakończenie XXIII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej

XXIII/1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Świdnica

XXIII/2. w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy”

XXIII/3. w sprawie nadania tytułu „Zasłużonego dla Miasta Świdnicy”

XXIII/4. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu

XXIII/5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu, mieszczącego się przy ul. Śląskiej (…) w Świdnicy *

XXIII/6. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Świdnicy

XXIII/7. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

XXIII/8. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą „Klub Seniora” i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdnicy oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia

XXIII/9. w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany lokalizacji Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy oraz zmian w statucie, w związku ze zmianą lokalizacji Filii

XXIII/10. w sprawie taryfy opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe transportu zbiorowego organizowane przez Gminę Miasto Świdnica

XXIII/11. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XXIII/12. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu w latach 2021 – 2022

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.